การสร้าง Chart บนรายงานของ Business Central ตอนที่ 2 – Bar Chart

การสร้าง Chart บนรายงานของ Business Central ตอนที่ 2 – Bar Chart หลังจากใน ตอนที่แล้ว เราได้สร้าง Pie Chart ผ่านเครื่องมือ RDLC ให้กับ Business Central…

Continue Reading →