ปรับแต่ง Layout รายงานบน Business Central เองด้วย Custom Report Layout

สวัสดีครับ ในบทความนี้ก็จะพูดถึงการแก้ไข Report Layout บน Dynamics 365 Business Central ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่ต้องเขียน code ซักตัว และไม่ต้องทำ deployment ด้วยฟังก์ชั่นที่มีชื่อว่า Custom Report Layout บทความนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้…

Continue Reading →

Customize ฟังก์ชั่น Kill Session บน Dynamics 365 Business Central

สวัสดีครับ สำหรับบทความในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำ Customization ให้กับโปรแกรม Microsoft Dynamics 365 Business Central เพื่อเพิ่ม Feature การใช้งานให้สามารถจัดการกับ session ที่ออนไลน์อยู่ในระบบได้ ด้วย AL Extension บทความนี้ประกอบไปด้วย Business Value…

Continue Reading →

Over-Receipt: ฟังก์ชั่น Post รับจำนวนสินค้ามากกว่าที่เปิดในใบสั่งขาย (PO) สำหรับ Business Central

Over-Receipt ฟังชั่นการใข้งานของ Dynamics 365 Business Central ที่ช่วยให้คุณ Post รับ จำนวนของสินค้า (Quantity) ได้มากกว่าจำนวนที่เปิดใบสั่งซื้อไว้ เหตุการณ์แบบนี้อาจเคยเกิดขึ้นกับคุณมากก่อนหากคุณเป็นคนที่มีประการณ์ใช้งานโปรแกรม Dynamic NAV หรือ Dynamics 365 Business Central…

Continue Reading →