คู่มือใช้งาน Dynamics 365 Business Central – Sales Module: ตอนที่ 2 สร้าง Item

Spread the love

ในบทความที่แล้วเราได้ลอง สร้าง Customer บน Dynamics 365 Business Central กันไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาต่อกันตอนที่ 2 กับการสร้าง Item บน Dynamics 365 Business Central กันต่อ

การออกใบสั่งขายได้ แน่นอนว่าเราต้องมีข้อมูลลูกค้า ซึ่งก็คือ Customer และอีกอย่างที่จำเป็นคือ ข้อมูลสินค้า หรือก็คือ Item เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราไปเริ่มกันเลย

คู่มือใช้งาน Sales Module สำหรับ Business Central: ตอนที่ 2 New Item

ในบทความนี้เราจะมาสร้าง Item แบบพอให้เห็น concept กันเฉย ๆ จะยังไม่ได้ลง detail เยอะมาก เพราะถ้าลง detail แบบละเอียดคงเขียนไม่จบง่าย ๆ แน่ วิธีที่ดีที่สุดคือการลงไปเล่นกันเองจะเข้าใจได้ดีกว่า

pen with variants
Photo by Jessica Lewis from Pexels

แล้ว Item คืออะไร?

Item ใน business central นั้นสามารถใช้งานได้หลากหลาย แบบประเภทที่เป็นแบบสามัญทั่วไป ก็จะใช้กับ สินค้า เช่น ถ้าสินค้าที่คุณขายคือ ปากกา ดังนั้น ปากกาคือ Item

แต่ถ้าปากกาของคุณมีหลายประเภทละ เช่น ปากกา 1 ด้าม, ปากกา 1 กล่อง (12 ด้าม), ปากกา 1 ลัง (12 กล่อง) ด้วยรูปแบบนี้คุณไม่จำเป็นต้องสร้างถึง 3 Items เพราะใน Business Central จะมีสิ่งที่เรียกว่า Unit of Measure หรือ หน่วยนับ ที่เอาไว้จัดการกับสินค้าที่เหมือนกัน และสามารถแปลงจำนวนไปหากันได้

แต่ถ้าคุณมีสินค้าเป็น ปากกาหมึกสีแดง, ปากกาหมึกสีน้ำเงิน, และปากกกาหมึกสีดำ ใน Business Central นั่นจะมี function Item Variants ให้ใช้งานสำหรับควบคุมความหลากหลายของสินค้า แต่ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบ อาจเลือกใช้วิธีแยก Item สำหรับปากกาทั้ง 3 สี เป็น 3 Items เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับ การเลือกวิธีการในการ Implement ระบบ

โอเค งั้นเราไปเริ่มสร้าง Item ใน Business Central กันเลย

การสร้าง Item

เริ่มที่หน้า Role Center ที่ด้านบนเมนู ให้คลิกตรงคำว่า Items

create-item-dynamics-365-business-central-1

จากนั้นระบบจะพาคุณไปที่หน้า Item List ซึ่งจะแสดงรายการของ Item ทั้งหมดที่มีในระบบ โดยจะมีฟิลด์แสดง Information ต่าง ๆ เช่น No. (รหัสสินค้า), Description (คำอธิบายสินค้า), Type (ประเภทของสินค้า), Inventory (จำนวนสินค้าคงหลัง) เป็นต้น

create-item-dynamics-365-business-central-2

สำหรับการสร้าง Item ให้คลิกคำว่า + New ที่อยู่บนเมนูด้านบน

create-item-dynamics-365-business-central-3

หากคุณอ่านบทความในตอนที่แล้วมา การสร้าง Item ก็ใช้ Concept คล้าย ๆ กับ การสร้าง Customer โดยเราสามารถ setup template ไว้ได้ ก่อนที่จะเริ่มสร้าง Item ในจุดนี้ผมจะเลือกเป็น Item Retail หรือก็คือสินค้าสำหรับขายปลีกนั่นเอง

create-item-dynamics-365-business-central-4

หลังจากที่กด ปุ่ม OK ระบบก็จะพาไปที่หน้า Item Card ในรูปด้านล่างจะเห็นว่า Item No. หรือ รหัสสินค้าจะถูก Default เป็นค่า 70061 ซึ่งจะใช้ concept ของ No. Series เช่นเดียวกับ Customer No. ที่ได้อธิบายไว้ในตอนที่แล้ว

โดยส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Item Card ก็จะคล้าย ๆ กับ Customer Card

create-item-dynamics-365-business-central-5
 1. เมนูสำหรับใช้งาน Function ต่าง ๆ ของ Item
 2. เป็นส่วนที่แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของ Item โดยจัดเป็นกลุ่มหมวดหมู่เรียกว่า FastTab
 3. เป็น Fact Box สำหรับแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของ Item เช่น รูปภาพ หรือ Attribute (คุณลักษณะ) ต่าง ๆ ของ Item ชิ้นนี้

เรามาลองใส่ข้อมูลที่จำเป็นไปทีละส่วนกันดีกว่า

Item

create-item-dynamics-365-business-central-6
 1. No.: รหัสสินค้า
 2. Description: คำอธิบายสินค้า
 3. Blocked: ใช้สำหรับบล็อคสินค้า เช่น ไม่มีสินค้าตัวนี้ให้ทำรายการอีกแล้ว
 4. Type: เป็นประเภทของ Item เช่น Inventory คือสินค้ามีจำนวนคงคลัง, หรือ Service ใช้สำหรับเป็นค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนคงคลัง
 5. Base Unit of Measure: เป็นหน่วยนับพื้นฐาน

Inventory

create-item-dynamics-365-business-central-7
 1. Inventory: เป็นข้อมูลตัวเลขที่แสดง จำนวนสินค้าคงเหลือ
 2. Qty. on Purch. Order: เป็นข้อมูลตัวเลขที่แสดง จำนวนของสินค้านี้ที่ถูกเปิดใบสั่งซื้อแล้ว
 3. Qty. on Prod. Order: เป็นข้อมูลตัวเลขที่แสดง จำนวนของสินค้านี้ที่ถูกเปิดใบสั่งผลิตแล้ว
 4. Qty. on Sales Order: เป็นข้อมูลตัวเลขทีแสดง จำนวนของสินค้านี้ที่ถูกเปิดใบสั่งขายแล้ว

Cost & Posting

create-item-dynamics-365-business-central-8
 1. Costing Method: เป็นกระบวนการในการคิดต้นทุน โดยสามารถเลือกได้หลายแบบประกอบด้วย FIFO, LIFO, Specific, Average, และ Standard
 2. Standard Cost: ต้นทุนมาตรฐาน
 3. Unit Cost: ต้นทุนของสินค้าที่ระบบคำนวณให้ โดยใช้หลักการจาก Costing Method ที่ตั้งค่าไว้
 4. Gen. Prod. Posting Group: กลุ่มของสินค้า ใช้สำหรับผูกบัญชีในการลงบันทึกสมุดบัญชีแยกประเภท หรือ General Ledger
 5. Inventory Posting Group: ใช้สำหรับผูกบัญชี Inventory

Price & Sales

create-item-dynamics-365-business-central-9
 1. Unit Price: ตั้งราคาขายของสินค้า
 2. Profit %: กำไรของสินค้าเป็นเปอร์เซ็นต์
 3. Sales Unit of Measure: ตั้งค่า Default ของหน่วยนับให้กับสินค้าชิ้นนี้เมื่อทำรายการขาย
 4. Sales Blocked: ปิดกั้นไม่ให้ทำรายการขายให้กับสินค้าชิ้นนี้

Replenishment

create-item-dynamics-365-business-central-10
 1. Replenishment System: เลือกระบบการเติมสินค้าว่าจะเป็นแบบ Purchase (ใบสั่งซื้อซื้อ), Prod. Order (ใบสั่งผลิต), หรือ Assembly (ใบสั่งประกอบ)
 2. Lead Time Calculation: ตั้งเวลา Lead Time
 3. PURCHASE: จะเป็นการตั้งค่าต่าง ๆ ของการเติมสินค้าด้วยการซื้อ
 4. PRODUCTION: จะเป็นการตั้งค่าต่าง ๆ ของการเติมสินค้าด้วยการผลิต
 5. ASSEMBLY: จะเป็นการตั้งค่าต่าง ๆ ของการเติมสินค้าด้วยการประกอบ

Planning

create-item-dynamics-365-business-central-11

จะเป็นการ setup ต่าง ๆ เพื่อเป็นการ Reorder เช่น ตั้งค่าไว้ว่าถ้ามีสินค้าเหลือต่ำกว่า 10 ชิ้น ให้ทำการเปิดใบสั่งซื้อสินค้าเข้ามา

create-item-dynamics-365-business-central-12

ใช้สำหรับการตั้งค่า Lot No., Serial No. และควบคุม วันที่หมดอายุให้กับ Lot หรือ Serial

ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลคร่าว ๆ ของ Item บน Dynamics 365 Business Central ยังไม่ได้เจาะลึกไปถึงเมนู และ ฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ แต่ก็เพียงพอสำหรับการทำให้เห็นภาพต่าง ๆ ได้มากขึ้น ในตอนหน้าเราจะมาสร้างใบสั่งขาย (Sales Order) กัน

ERP Consultant ที่อยากแชร์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม Microsoft Dynamics NAV / 365 Business Central ทั้งทางด้าน Business และ Technical ให้กับเหล่านักศึกษา, ผู้ที่เริ่มต้นอาชีพนี้ หรือต้องการที่จะเพิ่มเติมความรู้ด้าน ERP ในรูปแบบ blog ที่เป็นภาษาไทย Contact: amaddev90@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *