วิธี Convert Object จาก Dynamics NAV 2013 ไปเป็น Business Central

วิธี Convert Object จาก Dynamics NAV 2013 ไปเป็น Business Central ทำอย่างไร ก่อนหน้านี้เคยมีบทความเกี่ยวกับ การแปลง หรือ การอัพเกรด Code จากเวอร์ชั่นที่เป็น Dynamics NAV (C/AL)…

Continue Reading →

Record Deletion Tool ที่ใช้สำหรับล้างข้อมูลของ Table

Record Deletion Tool ที่ใช้สำหรับล้างข้อมูลของ Table Tool ตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำงานบน Business Central ก็คือ Record Deletion ซึ่งคนที่พัฒนา Tool นี้ขึ้นมาก็คือ Olof Simren โดยได้ทำไว้ตั้งแต่เวอร์ชั่น Dynamics NAV…

Continue Reading →