ขั้นตอนการสร้าง .NET DLL (Library Class) ไว้ใช้งานเอง บน Dynamics 365 Business Central

มาเขียน .NET dll (class library) ไว้ใช้งานเองให้กับโปรแกรม Microsoft Dynamics 365 Business Central กันดีกว่า สวัสดีครับ ในบทความนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างไฟล์ dll ที่เป็น library ไว้เรียกใช้งานในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ปัญหา (solution) ผ่าน AL…

Continue Reading →